Góc nhìn

nude, nghe thuat, art nude, art

Góc nhìn

One Comment

  1. ZBr
    Apr 06, 2012 @ 17:30:55

    Ảnh này có bố cục rất hay !

Bình luận

Xem thêm

Nude nghệ thuật

Xuân thì

Trăng khuyết

Phá ngục

Cây vĩ cầm

Nứt vỡ

Công trình đang xây dựng

Nét đẹp người phụ nữ

Nude nghệ thuật